Menengal Nama Iblis

Sebagaimana seorang raja yang mempunyai kerajaan yang sangat besar, Iblis dibantu menteri-menteri, pemerintahan dan kantor-kantor yang besar. Diantara wakil-wakil Iblis yang utama adalah : 1) Tsabar Dia adalah pembawa musibah yang diperintahkan untuk merusak, menyobek saku saat manusia berduka, menampar pipi-pipi mereka dan ucapan-ucapa jahiliah yang keluar dari mulut mereka ketika bersedih atau dalam musibah. Setan dari bangsa jin yang bertugas mendatangi orang-orang yang kesusahan dan tertimpa musibah, agar berkeluh kesah, mencaci maki dan berputus asa. 2) Dasim Setan yang selalu berusaha mencerai beraikan ikatan perkawinan. Dia adalah anak kesayangan Iblis. Tugasnya menyusup ke dalam diri seseorang tatkala menemui keluarganya, lalu dia menampakkan cela mereka di matanya (dihadapanya) sehingga membuat orang itu marah-marah. 3) Al A’war Dia adalah pembawa zina!!! Anak iblis bernawa A'war-lah yang menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan zina, maksiat dan cenderung kepada hal-hal yang menjurus ketertarikan seksual baik pada lawan jenis maupun sejenis. Dan ketika banyak manusia itu berzina dan bermaksiat lalu dengan bangganya mengagungkan / menganggapnya bagus dan sesuai dengan perkembangan zaman moderen. Maka pahamilah, sesungguhnya yang membisikan mereka adalah A'war. Setan yang bertugas spesialis untuk urusan perzinaan. Yang memperindah bagian bawah tubuh wanita ketika mereka keluar rumah dan bertanggung jawab terhadap dekadensi moral. 4) Miswath Setan yang bertugas menciptakan kebohongan, besar atau kecil. Fitnah, isu, desas-desus dan gosip. Dia adalah pembawa dusta, yang mendengar sesuatu lalu dia mendatangi seseorang dan mengabarinya apa yang didengarnya. Lalu orang itu menemui orang-orang seraya berkata, "Aku telah melihat seseorang yang masih kuingat wajahnya tetapi aku tidak tahu namanya, dia berkata kepadaku begini dan begitu" 5) Zaknabur Setan yang bergentayangan di pasar, mengobarkan caci maki dan permusuhan, perselisihan dan bunuh membunuh. Dia adalah penguasa pasar yang mengibarkan benderanya dipasar-pasar (baik pasar tradisional ataupun mall-mall dikota besar)

Komentar

Postingan Populer